Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2020

cheatingonyou
19:22
6549 7b58 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoticeable noticeable

March 19 2020

cheatingonyou
21:36
- Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Opowiadania"
Reposted fromatramentovva atramentovva viabrianmay brianmay
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51
cheatingonyou
21:36

- Dlaczego chce pan wrócić do Polski?
- Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.

— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viabrianmay brianmay

January 02 2020

cheatingonyou
18:56
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrianmay brianmay
cheatingonyou
18:55
4986 a546 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viabrianmay brianmay
cheatingonyou
18:55
2439 9d8d 390
Reposted fromrisky risky viabrianmay brianmay
cheatingonyou
18:54
7956 0ed8 390
Reposted frommeem meem viabrianmay brianmay
cheatingonyou
18:54
2344 5ac3 390
Reposted fromnenya nenya viabrianmay brianmay
cheatingonyou
18:52
Żyj pięknie i nie odwracaj się. Za Tobą już tylko stare lata. Czas, którego nie ma. Który się wydarzył. Odszedł. Przed tobą... wszystko.
— Kaja Kowalewska
cheatingonyou
18:51
1783 81fb 390
Reposted fromlaters laters vianoticeable noticeable

December 23 2019

20:26
6612 6c07 390
cheatingonyou
20:23
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. 
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromlovvie lovvie viamaladziewczynka maladziewczynka
cheatingonyou
20:23
6351 00fb 390
Reposted fromscorpix scorpix viamaladziewczynka maladziewczynka
cheatingonyou
20:02
3073 f5ca 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianoticeable noticeable
cheatingonyou
20:02
4270 1588 390
Reposted fromkarahippie karahippie viahelenburns helenburns
cheatingonyou
20:02
1284 653a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoticeable noticeable
cheatingonyou
20:01
7838 10a6 390
cheatingonyou
20:01
1348 d59d 390
Reposted fromnfading nfading vianoticeable noticeable
cheatingonyou
20:00
Reposted fromshakeme shakeme viaczesciczolem czesciczolem
20:00
3288 aba6 390
Reposted frombrumous brumous viaczesciczolem czesciczolem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...