Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2019

cheatingonyou
22:22
cheatingonyou
22:22
   
Reposted from4777727772 4777727772 viaczesciczolem czesciczolem
22:21
8199 6c6d 390
22:21
2652 b189 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaczesciczolem czesciczolem
cheatingonyou
22:21
7733 c6c9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaczesciczolem czesciczolem
cheatingonyou
22:21
6854 cc30 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianoticeable noticeable
cheatingonyou
22:21
1698 bfb0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabrianmay brianmay
cheatingonyou
22:19
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
"Chmiel na bezsenność,a sen-na bezmiłość."
— Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted frominpassing inpassing viaczesciczolem czesciczolem
cheatingonyou
22:19
- To taką rozmowę mam na myśli - odpowiedział. - Że gadasz, a tu nagle pojawia się świt. Że jesteś ciekawa tej drugiej osoby. Nie boisz się pokazać swoich poglądów. Nie boisz się odsłonić. Nie mówisz “pracuję tu i tu, za pięć lat widzę się tu i tu, lubię makaron i buraki”, ale opowiadasz, za czym tęsknisz. Czego się obawiasz. Jakie masz plany. I nie boisz, że ktoś cię wyśmieje. Chodzi mi o taką rozmowę, która wnosi do życia coś nowego. O śmierci. O samym życiu. Rozumiesz
— Piotr C.

June 04 2019

cheatingonyou
18:41
8867 8940 390
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viaanorexianervosa anorexianervosa
cheatingonyou
18:41
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol viaczesciczolem czesciczolem
18:38
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viamaladziewczynka maladziewczynka
cheatingonyou
18:38
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viaczesciczolem czesciczolem
cheatingonyou
18:37
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
cheatingonyou
18:37
Sometimes you meet someone, and it’s so clear that the two of you, on some level belong together. As lovers, or as friends, or as family, or as something entirely different. You just work, whether you understand one another or you’re in love or you’re partners in crime. You meet these people throughout your life, out of nowhere, under the strangest circumstances, and they help you feel alive. I don’t know if that makes me believe in coincidence, or fate, or sheer blind luck, but it definitely makes me believe in something
— Brandon Oda
Reposted fromhormeza hormeza viaczesciczolem czesciczolem
cheatingonyou
18:34
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. (..)
W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.
— Magda Ryszko
Reposted frommalw malw viaczesciczolem czesciczolem

May 27 2019

cheatingonyou
21:03
1022 e525 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianoticeable noticeable
cheatingonyou
21:02
cheatingonyou
21:02
1003 8ea5 390
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern vianoticeable noticeable
cheatingonyou
21:01
2648 c296 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl