Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2017

cheatingonyou
13:46

February 16 2017

cheatingonyou
23:00
3198 548c 390
Reposted fromdreckschippe dreckschippe vianoticeable noticeable
cheatingonyou
22:59
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viahelenburns helenburns
cheatingonyou
22:57
cheatingonyou
22:54
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viaanorexianervosa anorexianervosa
22:53
It takes courage to grow up and become who you really are
— E.E. Cummings  (via versteur)
Reposted fromink ink viahelenburns helenburns
cheatingonyou
22:51
3967 e8b7 390
Reposted fromnyaako nyaako viamaladziewczynka maladziewczynka
cheatingonyou
22:50
8385 870e 390
Reposted fromzenibyja zenibyja viamaladziewczynka maladziewczynka

February 15 2017

cheatingonyou
19:28
6937 8fe3 390
cheatingonyou
19:27
1913 920c 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viahelenburns helenburns

July 10 2015

cheatingonyou
19:48
Reposted fromweightless weightless viaajmaga ajmaga
cheatingonyou
19:46
5883 98d7 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaanorexianervosa anorexianervosa
cheatingonyou
19:46
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg

July 08 2015

cheatingonyou
18:19
7893 6bc7 390
Reposted frommaszka maszka viahelenburns helenburns
cheatingonyou
16:53
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
16:37
cheatingonyou
16:36

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle

July 07 2015

16:12
cheatingonyou
15:49
4351 0d22 390
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viahelenburns helenburns

July 06 2015

cheatingonyou
16:39
 Na pewno jest tak, że to, co przeżywa się z kimś, wspólnie z kimś – przeżywa się podwójnie
— Stachura
Reposted fromIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl