Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

cheatingonyou
22:22
Kości zostały rzucone.
Z tapczanu na podłogę.

Nie mogę się pozbierać
— cheatingonyou

November 29 2017

cheatingonyou
21:35

Nierealne moje światy, dookoła mgła

spowija wszystko czego dotknę.

Współczesny Midas.

Coś mówię, czegoś słucham-wszystko nieistotne,

a chciałoby się garściami po kieszeniach pchać

to życie pierwsze i ostatnie.

 

Przywróć mnie z powrotem do świata zapachów i kolorów.

November 12 2017

cheatingonyou
14:32
0074 9e42 390
Reposted fromLadykwa Ladykwa viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

November 08 2017

11:28
4454 4ab0 390
Reposted fromohnina ohnina viaviajero viajero
cheatingonyou
11:23
cheatingonyou
11:23
0555 6f15 390
Reposted fromrol rol viaanorexianervosa anorexianervosa
11:22
7526 597c 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabrianmay brianmay
cheatingonyou
11:21
Reposted fromworst-case worst-case viaajmaga ajmaga
cheatingonyou
11:20
2817 b498 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaviajero viajero
cheatingonyou
11:20
WILL I AM
11:19
2867 7777 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viabrianmay brianmay
cheatingonyou
11:18
7521 cd0c 390
Reposted fromrichardth richardth viabrianmay brianmay
cheatingonyou
11:18

ściąłeś mi

wczoraj głowę

tępym

niepotrzebnym 

słowem

— danuta hasiak
Reposted frometerycznie eterycznie viabrianmay brianmay
cheatingonyou
11:15
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
cheatingonyou
11:15
Nie zawsze jesteśmy bowiem dość odważni, by stanąć twarzą w twarz z prawdą. Szczególnie gdy przynosi ona tylko cierpienie.
— Collen Hoover - It ends with use
cheatingonyou
11:14
cheatingonyou
11:13
0291 d033 390
Reposted fromnyaako nyaako viabrianmay brianmay
11:12

When they try to assign me a project I never wanted to work on


/* by Clearness */

cheatingonyou
11:10
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza. — Ignacy Karpowicz – Sońka
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viabrianmay brianmay
cheatingonyou
11:00
5227 3d3e 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl