Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

cheatingonyou
19:29
Jesteś wspaniała, uwierz w to proszę. Nie znam cię, ale wierzę że każdy jest wspaniały tylko musi to odkryć.
Reposted bydobbyzorzamisseverything
19:26
5160 7f6d 390
Reposted fromfreakish freakish viamaladziewczynka maladziewczynka
cheatingonyou
19:22
19:22
0599 46bd 390

polychelles:

Sleggveien, Norway by Øystein Engan

Reposted fromhawke hawke vianoticeable noticeable

September 19 2017

cheatingonyou
00:10
Przekonałam się, że serce ma długą pamięć .
Reposted fromthesmajl thesmajl viaviajero viajero
cheatingonyou
00:07
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaviajero viajero
cheatingonyou
00:06

September 17 2017

cheatingonyou
22:02
4536 349a 390
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viasann sann
cheatingonyou
22:02
9366 e3d0 390
Reposted fromintrigante intrigante viasann sann
22:02
1501 39a8 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viasann sann

September 04 2017

cheatingonyou
20:54
Skoro Bóg jest poza czasem, zawsze zastanawiało mnie jaką rolę ma on w naszym życiu, że został nam dany. Mam jedną z odpowiedzi: przecież bez czasu nie byłoby muzyki, Bóg jest geniuszem.

September 02 2017

cheatingonyou
21:28
6968 1419 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaajmaga ajmaga
21:28
4685 59cf 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaajmaga ajmaga
cheatingonyou
21:26
0174 6924 390
Kraków, Twardowskiego, emenemsy.
cheatingonyou
21:25
Wciąż mi trochę smutno z tego powodu. Jeśli wycierpiało się dużo w życiu, każda dodatkowa przykrość staje się nie do zniesienia, choć jest jednocześnie błahostką.
— Yann Martel, "Życie Pi"
cheatingonyou
21:25
1258 014b 390
Reposted fromlittlefool littlefool viaprzemeksic przemeksic
cheatingonyou
21:24
Zastanawiam się, czy wielkie tęsknoty mijają z wiekiem. Może dorastanie polega na tym, żeby skupiać się na tym, co mamy?
— "Już czas", Jodi Picoult
Reposted fromavooid avooid viaprzemeksic przemeksic
cheatingonyou
21:23
3307 24f1 390
Reposted fromBeMyHero BeMyHero viaprzemeksic przemeksic
21:21

August 29 2017

19:10
6346 4b5d 390
Reposted fromkostuchna kostuchna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl