Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2018

cheatingonyou
19:14
5671 0500 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaajmaga ajmaga

June 12 2018

cheatingonyou
19:32
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanorexianervosa anorexianervosa
cheatingonyou
19:32
0631 44fb 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahelenburns helenburns
cheatingonyou
19:32
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viaczesciczolem czesciczolem
cheatingonyou
19:32
7694 aef7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
cheatingonyou
19:31
 
19:27
3913 46c1 390
cheatingonyou
19:23
3681 e3b5 390
n_ights
Reposted fromPoranny Poranny vianoticeable noticeable

June 07 2018

cheatingonyou
20:22

I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem.
Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne”
— A. Zagajewski
Reposted fromwwannie wwannie viabrianmay brianmay

June 06 2018

cheatingonyou
21:08
K o ś c i zostały rzucone
z tapczanu na podłogę

nie mogę się pozbierać
— cheatingonyou
cheatingonyou
20:55
5414 d926 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viabrianmay brianmay
cheatingonyou
20:53
8349 42d7 390
Moje miasto takie piękne.
Reposted fromkatiuszak katiuszak viabrianmay brianmay

June 04 2018

cheatingonyou
20:56
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - "Dar Julii"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianoticeable noticeable

May 30 2018

cheatingonyou
17:22
6169 401f 390
Reposted fromkanusia kanusia viakropq kropq
17:22
3239 dc2b 390
Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc viakropq kropq
cheatingonyou
17:19

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viakropq kropq
cheatingonyou
17:18
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viakropq kropq
cheatingonyou
17:18
Chcieć kogoś tak, że nawet ta osoba tego nie zaspokoi.
— Jakub Żulczyk, "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromfuckyeahliteratura fuckyeahliteratura viakropq kropq
cheatingonyou
17:17
2004 ddfa 390
Reposted fromsarazation sarazation viakropq kropq
cheatingonyou
17:17
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl