Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

21:42
5474 0029 390

freshmoviequotes:

Hitchcock/Truffaut (2015)

Reposted fromLittleJack LittleJack viahelenburns helenburns
cheatingonyou
21:41

Lubię jesień… Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.

— Paweł Pollak
cheatingonyou
21:40
8989 796d 390
cheatingonyou
21:40
Życie skopało Cię setki razy nieustannie rzucając kłody pod nogi. Gorsze momenty często były dramatycznie ciężkie i niejednokrotnie wywoływały łzy, które bezwładnie spływały po Twoim policzku. Inni ludzie sprawili, że ilość rozczarowań mogłabyś mierzyć ilością uderzeń serca na minutę. Często otoczona nimi, a jednak nękana przez samotność czułaś bezradność i zwyczajne zmęczenie.
Jednak wrażliwość, którą nosisz w sercu nie jest Twoją słabością. Najsilniejsi ludzie to Ci, którzy najwięcej przeżyli, najmocniej czuli i nie zawsze byli tacy jak świat dookoła nich.
— Rafał Wicijowski
cheatingonyou
21:35
Reposted fromshakeme shakeme viahelenburns helenburns

September 11 2018

cheatingonyou
21:49
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromjunk junk viaeazyi eazyi
cheatingonyou
21:49
1664 56e2 390
cheatingonyou
21:47
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viasunrises sunrises

August 17 2018

cheatingonyou
21:52
Play fullscreen
searchin' for a heart of gold

August 16 2018

cheatingonyou
20:30
Wybór zatem, jakiego dokonuje kobieta, nie dotyczy wyczarowania piękna, ale odstąpienia od obrony. Wystarczy odłożyć na bok normalne środki przetrwania i przyzwolić, by ukazało się serce. 
— "Urzekająca"

August 07 2018

cheatingonyou
18:28
8951 4ca8 390
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viabrianmay brianmay
cheatingonyou
18:28
1240 f752 390
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viabrianmay brianmay
cheatingonyou
18:27
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromkrn krn viabrianmay brianmay
18:26
2024 19f1 390
Reposted frombrumous brumous viahelenburns helenburns

August 01 2018

cheatingonyou
18:16
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viaviajero viajero
cheatingonyou
18:15
cheatingonyou
18:13
Reposted frombluuu bluuu vianoticeable noticeable
cheatingonyou
18:13
3604 15e3 390
cheatingonyou
18:12
5566 c3eb 390
cheatingonyou
18:12
5648 734f 390
Reposted fromoopsiak oopsiak vianoticeable noticeable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl