Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

cheatingonyou
22:16
cheatingonyou
22:16
Hłasko
Reposted frommissyseepy missyseepy viaczesciczolem czesciczolem
cheatingonyou
22:16
8153 6e47 390
cheatingonyou
22:14
Reposted fromshakeme shakeme vianoticeable noticeable
cheatingonyou
22:13
0788 b147 390
Reposted fromcontigo contigo vianoticeable noticeable

August 04 2019

cheatingonyou
18:50
4388 5b80 390
cheatingonyou
18:49
8081 d7a8 390
Aleksandra Steć, Wrażliwość rzeczy martwych
Reposted fromEmisja Emisja viaczesciczolem czesciczolem
cheatingonyou
18:49
1609 5491 390
Reposted fromcotarsky cotarsky viaczesciczolem czesciczolem
cheatingonyou
18:48
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viaczesciczolem czesciczolem
18:48
2814 b806 390
Reposted frombrumous brumous viaczesciczolem czesciczolem

July 31 2019

cheatingonyou
22:15
8504 630e 390
Reposted fromRowena Rowena viahelenburns helenburns
cheatingonyou
22:14
8695 d3ca 390
Reposted fromapatia apatia viaviajero viajero
cheatingonyou
22:14
1999 b8fe 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaviajero viajero
cheatingonyou
22:13
22:13
6469 9368 390

delta-breezes:

Emily Jeffords | @emily_jeffords

Reposted fromkimik kimik vianoticeable noticeable
22:13
7467 9029 390
Reposted fromerial erial vianoticeable noticeable

July 04 2019

cheatingonyou
22:25
3001 3afd 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaczesciczolem czesciczolem
cheatingonyou
22:25
cheatingonyou
22:24
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viacountingme countingme
cheatingonyou
22:24

Nie ma końca - Tomasz Różycki

Nie ma końca świata - sprawdziłem i wiem:
za oceanem nowy ląd i ludzie
patrzący w perspektywę horyzontu,
który ugina się i wznosi. Inne
marzenia w sobotnim mieście, kawiarnie
i kina płoną tysiącem głów. Nie ma
końca płaczu w ciemnej poczekalni
i podróż nie kończy się nawet we śnie.

Jest koniec świata - sprawdziłem to i wiem:
za łóżkiem, w którym przewracasz się jeszcze
o wpół do piątej rano - już przez okno 
wchodzi nieprzytomne światło - wyciągasz
mokra rękę i nie spotykasz tam nic. 
Ani ciepłego ciała, ani ściany.
Chciałem powiedzieć ci wtedy, że jestem.
W ten niewytłumaczalny sposób, jestem.
Reposted frommalw malw viacountingme countingme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl