Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

cheatingonyou
22:24
0497 350d 390
Reposted fromonlyman onlyman vianoticeable noticeable
cheatingonyou
22:24

Najdziwniejsze w końcu świata jest to, że następnego dnia, miesiąc później, a nawet dwa lata po tym, kiedy zawaliły się wszystkie plany, nadzieje i marzenia, nadal trzeba żyć, podejmować decyzje, a nawet planować, choćby obiad. 

— Katarzyna Leżeńska - "Studnia życzeń"
cheatingonyou
22:23
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie 
o tym, czego nie zna.
— A. Camus
cheatingonyou
22:22
6077 5578 390
Reposted fromowca owca viaajmaga ajmaga
cheatingonyou
22:22
cheatingonyou
22:22
6559 a530 390
Reposted fromyikes yikes viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
cheatingonyou
22:21
cheatingonyou
22:21
Reposted frommrrru mrrru viahelenburns helenburns
cheatingonyou
22:20
0732 14cf 390
Reposted frompiehus piehus viabrianmay brianmay
cheatingonyou
22:20
Bycie razem powinno być rzeczywistością lepszą od bycia samemu, wtedy ma sens. Taki wyższy, głębszy czy może szerszy poziom samotności. Jeśli natomiast bycie z drugą osobą nie jest chociaż trochę lepsze od bycia ze sobą, to nie widzę sensu w kontynuowaniu związku. Jeśli przeszliśmy przez pierwszą fazę docierania się i pojawiają się kryzysy, to mimo wszystko jestem za pracą, wysiłkiem, którego wymaga miłość. Ale trwałość sama w sobie wartością nie jest.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viaajmaga ajmaga
cheatingonyou
22:19
8270 f8f1 390
Reposted frompiehus piehus viabrianmay brianmay
22:18
8150 f2ca 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianoticeable noticeable
cheatingonyou
22:18
1213 2643 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaajmaga ajmaga

February 16 2018

17:51
17:51

February 13 2018

cheatingonyou
12:14
7498 39a6 390
Reposted bytrydixgingerowaafreewayZdecydujkimjestesczoo

February 09 2018

16:19
cheatingonyou
16:18

February 05 2018

cheatingonyou
20:53
1783 565b 390
deprost
Reposted fromlooque looque viaviajero viajero
cheatingonyou
20:51
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl