Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2019

cheatingonyou
11:47
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
cheatingonyou
11:44
0211 7ad8 390
Masculin Feminin
Reposted fromPoranny Poranny viaczesciczolem czesciczolem

November 07 2018

cheatingonyou
20:53
Reposted fromshakeme shakeme viaczesciczolem czesciczolem

October 28 2018

cheatingonyou
22:31
Reposted frompffft pffft viaszlugtime szlugtime
cheatingonyou
21:44
6336 ecbd 390
Reposted frompiehus piehus viaeazyi eazyi

October 19 2018

21:50
4109 8889 390
Reposted frombrumous brumous viaeazyi eazyi
cheatingonyou
21:50
5344 04fc 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaviajero viajero
21:49
2939 0dd7 390

oiseauperdu:


My Grandparents in Love by bekahjan on Flickr

Reposted fromLittleJack LittleJack viaeazyi eazyi
cheatingonyou
21:47
6518 a719 390
Reposted fromkatastrofo katastrofo viaeazyi eazyi
cheatingonyou
21:45
4516 fb52 390
Reposted fromseaweed seaweed viaczesciczolem czesciczolem
cheatingonyou
21:45
9663 8f95 390
Reposted fromkropq kropq viaczesciczolem czesciczolem
cheatingonyou
21:44
1205 5732 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahelenburns helenburns
cheatingonyou
21:43
Rozmowa z Tuwimem rzadko bywała "normalna". Żył we własnym świecie, w swoim szperactwie, lękach, upojeniach, zachwytach i grozie, śmiał się i płakał łatwo, czasem miesiącami zamykał się w domu i bał się wyjść na ulicę, czasem pił i bawił się co wieczór.
— Mariusz Urbanek, Tuwim. Wylękniony bluźnierca
cheatingonyou
21:41

October 10 2018

cheatingonyou
19:26
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viahelenburns helenburns
cheatingonyou
19:20
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viaviajero viajero
cheatingonyou
19:20
6033 0cb4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaajmaga ajmaga

September 29 2018

cheatingonyou
14:38
8376 0e8c 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoticeable noticeable
14:38
3030 c878 390

M. Hłasko

cheatingonyou
14:38
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl