Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

cheatingonyou
18:54
cheatingonyou
18:02
7577 f251 390
What If (2013)
cheatingonyou
18:02
7888 86c8 390
Reposted fromniefajna niefajna viaajmaga ajmaga
cheatingonyou
18:01
Dziura w moim sercu ma twój kształt i nikt inny do niej nie pasuje.
— Jeanette Winterson - Zapisane na ciele
Reposted fromperseweracje perseweracje viaprzemeksic przemeksic
cheatingonyou
18:01
cheatingonyou
17:59
3934 6d2a 390
Reposted fromtowo85 towo85 viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
cheatingonyou
17:59
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
cheatingonyou
17:56
9760 554e 390

June 03 2017

cheatingonyou
18:55
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacountingme countingme
cheatingonyou
18:53
0927 0f25 390
Reposted fromhagis hagis viahelenburns helenburns
cheatingonyou
18:53
3753 e9ec 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viajestdobrze jestdobrze

May 12 2017

cheatingonyou
00:51
me: sad because I’m not productive me: not productive because I’m sad
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viahelenburns helenburns
00:49
0621 5228 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viahelenburns helenburns
cheatingonyou
00:49
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
cheatingonyou
00:49
Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską
— Szymborska
Reposted fromseptember september viasunrises sunrises
cheatingonyou
00:48
8596 fe8c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaIriss Iriss
cheatingonyou
00:48
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viaIriss Iriss
cheatingonyou
00:48
3799 24ac 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss
cheatingonyou
00:47
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
cheatingonyou
00:46
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała? Zygmunt Freud przy niej nie wymyśliłby psychoanalizy, tylko odleciałby w opium albo faszyzm, obydwa antydepresanty były chyba ówcześnie legalne.
— Karpowicz, "Ości"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl